Jedna od tema koju obrađujemo u našim projektima je i ekologija i održivi razvoj. Prioritetna ciljna grupa našeg projekta su srednjoškolci – učenici 3 i 4.razreda srednjih škola, kako sa teritorije grada Beograda tako i sa teritorije ostalih jedinica lokalne samouprave koje pokažu interesovanje za učešće u ovom projektu i za koje postoje preduslovi za realizaciju projekta. Takođe, opet u skladu sa interesovanjem tema projekta i oblasti koje se obrađuju, vrlo lako mogu da se prilagode i studentskoj populaciji – studentima 1. i 2.godine.

Ovaj projekat realizujemo u saradnji sa Centrom za ekološku politiku i održivi razvoj i fenomenalnim predavačima od kojih posebno izdavajamo prof. dr Darka Nadića i docenta dr Marka Vujića. Predavači i panelisti na ovom projektu su nam i ekološki aktivisti, zaposleni u institucijama koji se bave temom ekologije i održivog razvoja ali i vršnjački edukatori koji se bave edukacijom na ovu temu.

Pored predavanja i radionica, sastavni deo ovog projekta su i vršnjačke radionice po srednjim školama koje naši edukatori nakon okončanja ovog projekta drže svojim drugarima, te kroz ovu metodu postižemo da što veći broj mladih stekne osnovni nivo znanja o ekologiji i održivom razvoju.

Projekat realizujemo uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva prosvete i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Takođe, svake godine imamo niz različitih partnera koji nam dolaze iz obrazovnog sektora : gimnazije i srednje stručne škole sa teritorije grada Beograda ali i cele Srbije.

ŠOR 01
ŠOR 02
ŠOR 03
ŠOR 04
ŠOR 05
ŠOR 06
ŠOR 07
ŠOR 08
ŠOR 09
ŠOR 10
ŠOR 11
ŠOR 12
ŠOR 13
ŠOR 14
ŠOR 15
previous arrow
next arrow
ŠOR 01
ŠOR 02
ŠOR 03
ŠOR 04
ŠOR 05
ŠOR 06
ŠOR 07
ŠOR 08
ŠOR 09
ŠOR 10
ŠOR 11
ŠOR 12
ŠOR 13
ŠOR 14
ŠOR 15
previous arrow
next arrow

Kontaktirajte nas

+381 62 303 571

office@ngocedem.com

Adresa

Jove Ilića 165,
11000 Beograd

Copyright © 2022 CEDEM. All Rights Reserved.

Designed by Intmedia