Šta je CEDEM ?

O nama

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih – CEDEM je udruženje mladih koje čine studenti Beogradskog univerziteta. Kroz različite projekte, CEDEM se već osam godina bavi osnaživanjem mladih – danas najviše u oblastima preduzetništva, bezbednosti i zaštite životne sredine. Radimo sa decom i mladima različitih uzrasta na razvijanju seta mekih veština kao što su javni nastup, liderstvo, i komunikacija. 

  • Mi smo skup mladih, društveno angažovanih ljudi
  • Bavimo se unapređenjem veština i razvojem mladih iz Beograda, ali često i drugih lokalnih sredina​
  • Otvaramo prostor za dijalog i povezujemo mlade i različite stručnjake​

CEDEM je idejna zamisao nekoliko studenata Fakulteta političkih nauka, koja je 2014. Godine i postala stvarnost. Tokom godina, naš tim se polako menjao, ali od samog početka pa sve do danas okuplja ambiciozne mlade ljude, željne da aktivno učestvuju u društvu. Kako se dobre ideje lako šire, brzo smo zakoračili van matičnog fakulteta i danas okupljamo volontere veoma različitih akademskih profila, sa brojnih fakulteta. Ono što naši volonteri ističu kada govore o svom iskustvu u CEDEM-u, jesu upravo prilika da se povežu i sprijatelje sa drugim perspektivnim mladim ljudima, i sloboda da istražuju i stiču nove veštine i znanja. 

cedem_about

Ponosni smo što smo tokom godina uspeli da uspostavimo dugoročnu i produktivnu saradnju sa različitim institucionalnim partnerima, predstavnicima privatnog sektora i civilnog društva. Verujemo da samo sveobuhvatno, intersektorsko osnaživanje mladih može da doprinese izgradnji nove generacije mladih koji su svesni svojih potencijala i načina da unaprede sebe i svoju zemlju. Od najranijih dana, težili smo da prepoznamo one teme i oblasti koje mladi vide kao najzanimljivije, ali i u kojima, sa druge strane, mladi manjkaju u primenjivim znanjima i veštinama. Tako, bavili smo se temama bezbednosti na internetu i u saobraćaju, zaštitom životne sredine i primenom vrednosti održivog razvoja, emancipacijom mladih žena u oblasti političke participacije i ekonomskog života, znanjem o privredi Srbije i mogućnosti za zapošljavanje i usavršavanje mladih u našoj zemlji, i mnogo drugih. Trudimo se da format naših projekata mladima bude zanimljiv: ne samo da organizujemo seminare, već objavljujemo publikacije i vodiče, proizvodimo informativne emisije i organizujemo posete i dijaloge. 

Kako nam je u radu ključan individualni razvoj, raduje nas što smo uspeli da postanemo prepoznatljivi kao mesto okupljanja vrhunskih studenata i ambicioznih, društveno angažovanih mladih, te da je CEDEM postao deo iskustava i karijera uspešnih mladih ljudi koji predstavljaju budućnost naše zemlje. 

REKLI SU O NAMA. . .

"Na CEDEM-ovim projektima najupečatljiviji mi je bio izbor predavača, kao i to što podstiču dijalog među učesnicima projekata. Mislim da je CEDEM takođe uspeo da kompleksne i važne teme predstavi na način privlačan i prilagođen mladim ljudima."
Katarina Vojnović Studentkinja novinarstva

Kontaktirajte nas

+381 62 303 571

office@ngocedem.com

Adresa

Jove Ilića 165,
11000 Beograd

Copyright © 2022 CEDEM. All Rights Reserved.

Designed by Intmedia