Ovaj seminar već šest godina služi mladima kao platforma za dijalog sa uspešnim ženama iz sveta nacionalne i lokalne politike. Razgovaramo o ličnim iskustvima na putu ka karijeri u politici i realnom stanju na polju rodne ravnopravnosti u političkom životu.

 

Mladima kroz ovaj projekat omogućavamo da na neposredan način komuniciraju sa ženama koje se politikom bave na različite načine i na različitim nivoima – žene u politici su posećivale ministarke, Poverenica, državne sekretarke, savetnice, ali i gradske odbornice i žene angažovane u lokalnim samoupravama. 

 

Šta smo radili na ovom projektu? Pičali smo o autentičnim iskustvima i motivisali mlade žene da se bave politikom.

Kome je projekat namenjen? Studentkinjama (i studentima)

Kontaktirajte nas

+381 62 303 571

office@ngocedem.com

Adresa

Jove Ilića 165,
11000 Beograd

Copyright © 2022 CEDEM. All Rights Reserved.

Designed by Intmedia