CEDEM postao punopravna članica Krovne organizacije mladih Srbije

CEDEM postao punopravna članica Krovne organizacije mladih Srbije

Proteklog vikenda, od 19 do 21. januara 2018. godine, u hotelu "Srbija" u Vršcu održana je šesta redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije.

Na ovoj skupštini Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih postao je punopravna članica KOMS-a. Pored toga, predsednica Upravnog odbora CEDEM-a Natalija Ristić izabrana je za jednog od tri člana Nadzornog odbora KOMS-a. KOMS trenutno čini 95 članica udruženja mladih i udruženja za mlade, koje zajednički rade na unapređenju položaja mladih u našoj zemlji.

CEDEM će nastaviti da kroz svoje aktivnosti, kao i kroz aktivno učestvovanje u radu Krovne organizacije mladih Srbije, teži svom osnovnom cilju- poboljšanju položaja mladih.