CEDEM postao članica Krovne organizacije mladih Srbije

CEDEM postao članica Krovne organizacije mladih Srbije

Na petoj redovnoj skupštini Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, održanoj u Nišu 26. februara 2017. godine, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, pridružio se najvećoj mreži organizacija mladih i za mlade na teritoriji Republike Srbije.

Ispred CEDEM-a, skupštini su prisustvovali predsednica Upravnog odbora CEDEM-a Natalija Ristić i projektni direktor Pajazit Pomak. Oni su na ovoj skupštini prezentovali trogodišnji rad CEDEM-a, koji je je našu organizaciju uvrstio među članice KOMS-a.

Tom prilikom, predsednica UO CEDEM-a, Natalija Ristić, obratila se prisutnima i izrazila veliko zadovoljstvo u ime celokupnog CEDEM tima, kao i zahvalnost samom KOMS-u na prepoznavanju značaja koji naša organizacija ima za mlade u Srbiji.

CEDEM će zajedno sa ostalih 96 članica KOMS-a, nastaviti da radi na prepoznavanju potreba i zastupanju interesa mladih u Srbiji.