Praksa za studente novinarstva u Odeljenju za inforisanje i izdavaštvo Nacionalne službe za zapošljavanje

Praksa za studente novinarstva u Odeljenju za inforisanje i izdavaštvo Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje poziva studente novinarstva Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, da se prijave za stručnu praksu u Odeljenju za inforisanje i izdavaštvo.

Kako je navedeno na facebook stranici "Karijerni razvoj studenata Fakulteta političkih nauka", NZS je obezbedila 6 mesta za praksu studentkinja i studenata novinarstva u trajanju od mesec dana i to u tri termina (oktobar, novembar i decembar 2017.).

U nastavku možete pročitati kompletan tekst preuzet sa pomenute stranice, kao i link za prijave.

"Drage koleginice i kolege,

Na osnovu sporazuma o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Fakultet političkih nauka raspisuje konkurs za stručnu praksu studenata novinarstva u Odeljenju za inforisanje i izdavaštvo Nacionalne službe za zapošljavanje.

Predviđeno je da praksa traje mesec dana i da se obavi u tri termina (oktobar, novembar, decembar).

Tokom obavljanja prakse sa izabranim praktikantima radiće po 1 mentor iz Odeljenja za inforisanje i izdavaštvo NSZ-a koji će biti zadužen za praćenje njihovog rada na praksi.

Nakon završene stručne prakse svi studenti/kinje koji budu uspešno okončali praksu, dobiće potvrde o obavljenoj stručnoj praksi, kao i mogućnost za dodatne ESPB poene, shodno Pravilniku o vrednovanju vannastavnih aktivnosti.

Za obavljanje stručne prakse biće odabrano ukupno 6 studenata/kinja (za svaki termin po 2 studenta/kinje)."

Prijave se vrše popunjavanjem obrasca koji se nalazi na sledećem linku: 

Link za prijave