Žene u politici - rodno ravnopravne ili ne 2016 | CEDEM

Žene u politici - rodno
ravnopravne ili ne 2016

O projektu:

Seminar ,,Žene u politici - rodno ravnopravne ili ne?'' koji drugi put organizuje Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih otvoren je u sredu 30. novembra predavanjem Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Uviđajući neravnopravnost među polovima u sferi politike, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju odlučio se po drugi put da organizuje seminar koji će govoriti na temu zastupljenosti žena u politici, njihovom položaju u odnosu na muškarce, kao i načinima da se rodna neravnopravnost suzbije i spreči.

Prvo predavanje - 30. novembar

Prvo predavanje održala je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i time svečano otvorila drugi po redu seminar „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“. Poverenica je predstavila instituciju, postupak i najčešće povrede prava ravnopravnosti, a razgovaralo se o pritužbama i načinima zaštite od diskriminacije. Tokom razgovora studenti i studentkinje su proverili znanje o ravnopravnosti i rodnim stereotipima sa kojima se suočavaju žene i muškarci, posebno kada je reč o zapošLjavanju i ulogama u porodici.

Drugo predavanje – 14.decembar

Seminar je nastavljen je 14. decembra panel-diskusijom „Žene u Parlamentu – kakav je njihov uticajˮ u Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac. Kakav uticaj žene imaju u Parlamentu učesnici seminara imali su prilike da čuju od Gordane Čomić, potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije (https://goo.gl/KvXFNT) i predsednice Foruma žena Demokratske stranke, zatim Elvire Kovač, zamenice predsednika Odbora za evropske integracije i članice poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, kao i Dragane Barišić, članice Odbora za zdravlje i članice poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Sve tri su članice Ženske parlamentarne mreže koja okuplja sve žene u Parlamentu bez obzira na političku stranku i pripadnost. Panel "Žene u Parlamentu - kakav je njihov uticaj ?" moderirala je Jelena Simić, autorka i voditeljka emisije Radio televizije Srbije "Krenimo redom". Panelistkinje su istakle da je u poslednjih deset godina ostvaren značajan napredak u osvajanju ženske slobode u institucijama i društvu.

Treće predavanje – 16.decembar

Treći panel seminara ‘’Žene u politici-rodno ravnopravne ili ne’’ održan je na temu "Saradnja Vlade i nevladinog sektora na polju rodne ravnopravnosti" na Fakultetu političkih nauka, 16. decembra. Gošće panela bile su Branka Drašković iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Svetlana Stefanović iz Evropskog pokreta Srbije, dok je moderator bila Natalija Ristić, predstavnica Upravnog odbora CEDEM-a. Panelistkinje su se saglasile da se položaj žena umnogome poboljšao u odnosu na prethodne godine, ali da se napredovanje mora nastaviti što između ostalog pokazuje mali procenat žena na izvršnim funkcijama.

Četvrto predavanje – 22. decembar

Poslednje predavanje u okviru seminara „Žene u politici-rodno ravnopravne ili ne” održano je u četvrtak 22.decembra na Fakultetu političkih nauka. Gordana Predić, državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazala je na značaj povećanja svesti o položaju žena u životu i politici, ali je konstatovala da odluku o tome ko će ući u politiku nažalost donose muškarci. Prvi deo predavanja predstavljao je osvrt na položaj žena u politici kroz istoriju, dok je u drugom delu državna sekretarka sa učesnicima seminara podelila priče iz ličnog iskustva. Jedna od poruka upućenih učesnicima seminara jeste da je tokom rada osetila kako „različitost mišljenja ne znači sukob, već napredovanje.“ Seminar je završen porukom: „Radite svoj posao najbolje što možete“, nakon čega su učesnicima dodeljeni sertifikati.

Seminar „Žene u politici-rodno ravnopravne ili ne’’ podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakulteta političkih nauka.