EU Caffe | CEDEM

EU Caffe

O projektu:

Tromesečni projekat “EU Caffe” Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih realizovao je od oktobra do decembra 2015. Projekat je zamišljen kao serija neformalnih druženja studenata sa predstavnicima ambasada zemalja članica Evropske unije, a u okviru projekta su bile organizovane i posete beogradskim institucijama od značaja za evropske integracije.

Projekat je svečano otvoren na Fakultetu političkih nauka (www.fpn.bg.ac.rs) predavanjem ambasadora Austrije dr Johanesa Ajgnera. Nakon što je na samom početku dao kratak pregled austrijskog puta ka Evropskoj uniji, gospodin Ajgner je, u neformalnom razgovoru sa učesnicima projekta, odgovarao na pitanja koja su se uglavnom ticala položaja Srbije u evropskim integracijama, prednosti i mana koje članstvo u Evropskoj uniji sa sobom nosi, ali i srpsko-austrijskih odnosa u oblasti ekonomije i obrazovanja.

U narednom delu projekta, Učesnici projekta „EU Caffe“ prisustvovali su sednici Odbora za evropske intregracije Narodne skupštine Srbije, na kojoj je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Devenport predstavio izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2015. godinu. Gospodin Devenport je na tečnom srpskom izrazio zahvalnost učesnicima projekta za prisustvo na sednici, a zatim napravio pregled pitanja kojima se izveštaj bavi, od rada Srbije na otvaranju poglavlja u okviru procesa priključivanja EU, preko aktivne uloge Srbije u izbegličkoj krizi, do problema nedovoljne transparentnosti javnih preduzeća i korupcije koja je u našoj zemlji i dalje veoma prisutna. Predstavnici CEDEM-a i učesnici su, nakon izlaganja gospodina Devenporta, imali priliku da zauzmu poslanička mesta i postave pitanja predsedniku i članovima Odbora za evopske integracije.

Drugo predavanje u okviru projekta održao je 23. novembra 2015, na Fakultetu političkih nauka, ambasador Finske u Srbiji, NJ. E. Petri Ikonen. U neformalnom razgovoru sa učesnicima projekta, NJ. E. Ikonen dotakao se aktuelnih pitanja – migrantske krize, prednosti i mana ulaska u EU, kao i NATO članstva. „Finska je stabilna zemlja i mi se uglavnom uvek složimo sa onim što EU nalaže, pa smo tako umesto prvobitno planiranih 5.000 izbeglica primili 30.000″, kaže Ikonen. “Ne vidim drugog izbora za Srbiju i ostale male zemlje, do ulaska u EU. Bitno je da postoji internacionalna saradnja i solidarnost”, zaključio je on. Učesnici projekta su imali i priliku da posete Kancelariju za evropske integracije. Studente je ugostio Vladimir Međak, pomoćnik direktora sektora za koordinaciju procesa pristupanja i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je održao predavanje na temu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. U razgovoru sa njima, objasnio je zašto bi pristupanje trebalo da se ostvari, koje su prednosti toga i koliko će ekonomija i infrastruktura u državi napredovati ukoliko se to bude desilo. Istakao je da imaju planove usklađivanja do 2035. godine, kao i da se članstvom mogu smanjiti troškovi. Takođe je objasnio strukturu mehanizma za koordinaciju procesa pristupanja, da bi studentima bilo jasnije kako dolazi do odluka u procesu pridruživanja.

Treće predavanje u okviru projekta “EU Caffe” na Fakultetu političkih nauka održao je otpravnik poslova ambasade Danske NJ. E. Morten Skovgard Hansen. Studenti su ovoga puta imali priliku da se bolje informišu o položaju Danske, beneficijama koje ova država ima od ulaska u EU, kao i aktuelnim odnosima izmedju Srbije i Danske. NJ. E. Skovgard Hansen je istakao da bi Srbija trebalo da bude svesna koliko je doprinela humanosti time što je omogućila prolazak oko 600.000 imigranata kroz svoju zemlju i ovim činom napravila pozitivan primer u svetu.

Projekat „EU Caffe” svečano je zatvoren na Fakultetu političkih nauka predavanjem Njegove ekselencije Gordana Markotića, ambasadora Hrvatske. Nakon kratkog uvoda o pregovaračkom putu Hrvatske sa Evropskom unijom, ambasador je govorio o političkoj, ekonomskoj i pravnoj stabilnosti kao glavnim kriterijumima za članstvo u EU. Navodeći prednosti od članstva kao najveću izdvaja tržišno – ekonomsku sigurnost. Ulazak u NATO ambasador je ocenio kao značajan pripremni korak za ulazak u Evropsku uniju, ocenjujući da je to veoma značajan, ali ne i nužan korak ka evropskim integracijama, imajući u vidu da postoje države članice koje nisu pripadnice NATO saveza.

Projekat EU Caffe realizovan je uz podršku Resurs centra – Centra za razvoj civilnog društva, u okviru programa Mladi su zakon 2015.