Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne 2014 | CEDEM

Žene u politici – rodno
ravnopravne ili ne 2014

O projektu:

Seminar „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“ koji se bavi pitanjem rodne ravnopravnosti i položajem žena u politici, otpočeo je 19. novembra 2014. godine. S obzirom na probleme i prepreke na koje žene u Srbiji baveći se politikom nailaze, sve više raste potreba da se o istima govori. Razlika u polovima prisutna je u politici kao i u drugim profesijama usled čega je CEDEM organizacija odlučila da studentkinjama i studentima pruži priliku da na interaktivnim predavanjima razgovaraju sa brojnim gošćama predavačima na temu zastupljenosti žena u politici, njihovom položaju u odnosu na muškarce, kao i načinima da se rodna neravnopravnost suzbije i spreči.

Otvaranje – 19. novembar

Svečanim otvaranjem 19. novembra, 50 studentkinja i studenata sa nekoliko fakulteta društveno-humanističke grupacije Univerziteta u Beogradu, otpočelo je dvomesečni seminar. Seminar je otvorilo predavanje potpredsednice Vlade i Ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović). Pored gospođe Mihajlović, svečanom otvaranju prisustvovao je i dekan Fakulteta političkih nauka, prof. dr Ilija Vujačić, koji je pozdravio učesnice i učesnike projekta i organizatore, te izrazio nadu da će se realizacija ovog projekta nastaviti i u budućnosti.

Drugo predavanje – 23. novembar

Drugo predavanje u okviru projekta održano je 23. novembra 2014.godine, na Fakultetu političkih nauka. Drugo predavanje održala je Nevena Petrušić, poverenica za rodnu ravnopravnost. Gošću su pozdravili predsednik UO CEDEM-a, Pajazit Pomak, kao i moderatorka diskusije i koordinatorka projekta Natalija Ristić.

Treće predavanje – 1. Decembar

Treće predavanje u okviru projekta „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“ održano je 1. decembra 2014. godine, na Fakultetu političkih nauka. Treće predavanje održala je Gordana Čomić, potpredsednica DS-a. Gošću su pozdravili predsednik UO CEDEM-a, Pajazit Pomak, kao i moderatorka diskusije i koordinatorka projekta Sanja Šojić.

Četvrto predavanje – 4. decembar

Četvrto predavanje u okviru projekta održala je Sanda Rašković Ivić, predsednica DSS-a, 4. decembra 2014.godine, na Fakultetu političkih nauka.

Zatvaranje – 18. decembar

Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacijaTatjana Matić 18. decembra, održala je poslednje predavanje u okviru seminara. Tom prilikom Tatjana Matić je istakla da uprkos istraživanjima koja pokazuju da su žene u svetu politike sve aktivnije, moć u društvenoj sferi i dalje pripada muškarcima. Na kraju predavanja državna sekretarka čestitala je studentkinjama i studentima koji su pohađali seminar i uručila im sertifikate.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i uz podršku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.