Obeležavanje Dana Evrope | CEDEM

Obeležavanje Dana Evrope

O projektu:

Devetog maja 1950. godine Robert Šuman izneo je svoj predlog poznatiji kao „Šumanova deklaracija“. Šuman je ovim predstavio svoj koncept organizovane Evrope i upravo se taj datum smatra za početak kreacije, danas poznate kao Evropska unija. Svake godine 9. maja države evropskog kontinenta obeležavaju dan kada se zamisao o integraciji Evrope prvi put javila i kao Dan pobede nad fašizmom. Važnost „Dana Evrope“ uvideo je i Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, koji je tim povodom odlučio da pokrene akciju obeležavanja i ukaže na značaj ovog datuma za državu Srbiju.

Akcija je organizovana na dan obeležavanja Dana Evrope, 9. maja 2017. na Fakultetu političkih nauka. CEDEM organizacija je pripremila flajere i materijale koji su imali za cilj da studentima približe istorijsku važnost ali i značaj koji podsećanje na ovaj dan ima za savremeni svet. Pored toga što su dobili flajere, studenti su popunjavali i upitnik, kako bismo dobili uvid u njihova saznanja o obeležavanom danu. Dok su studenti popunjavali upitnik članovi Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, imali su priliku da sa njima popričaju i čuju različita mišljenja studenata FPN-a o vezi ovog datuma sa našom državom.

Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope od izuzetnog su značaja za evropski kontinent i našu državu. Nadamo se da smo doprineli promovisanju 9. maja u Srbiji, a studentima Fakulteta političkih nauka se zahvaljujemo na saradnji i zainteresovanosti.