Druge aktivnosti 2017 | CEDEM

druge-aktivnosti 2017

Obeležavanje Dana Evrope

Obeležavanje Dana Evrope

Devetog maja 1950. godine Robert Šuman izneo je svoj predlog poznatiji kao „Šumanova deklaracija“. Šuman je ovim predstavio svoj koncept organizovane Evrope i upravo se taj datum smatra za početak kreacije, danas poznate kao Evropska unija. Ovaj datum specifičan je i važan za Srbiju i celu Evropu, a upravo na to pokušao je da ukaže i Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladijh.

  • Projekat završen: 09.05.2017.
Više o projektu