Međunarodni dan mladih | CEDEM

Međunarodni dan mladih

O projektu:

Međunarodni dan mladih je događaj koji se obeležava jednom godišnje širom sveta. Njegova svrha je da skrene pažnju na važnost mladih I da im pruži pomoć i podršku u vidu razgovora, ponude različitih oblika angažovanja, praktičnog rada i posla.

S obzirom na to da je Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih organizacija koju čine mladi i koja je namenjena mladima, 12. avgusta 2015. Godine, ispred TC “Ušće” CEDEM je predstavio svoj rad i pružio priliku mladima da postanu deo CEDEM tima. Na ovaj način smo postali deo svetskog događaja koji ima za cilj da pomogne u poboljšanju položaja mladih, pruži im mogućnost da razviju svoj potencijal, entuzijazam i kreativnost prezentovanjem različitiih praksi, programa i poslova i rešavanju problema sa kojima se svakodnevno susrećemo u modernom društvu što je ujedno i cilj naše organizacije.