O Cedemu | CEDEM

O CEDEMU

Šta je CEDEM?

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih – CEDEM, predstavlja omladinsku nevladinu organizaciju, koju čine uglavnom studenti Beogradskog univerziteta. Kroz projekte koje realizuje samostalno, ili uz podršku državnih i privatnih institucija, CEDEM se pretežno bavi prevencijom u oblasti bezbednosti mladih kako u svakodnevnom okruženju, tako i na internetu. Osim toga, CEDEM je fokusiran na povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih, te su drugi projekti usmereni na lična usavršavanja, neformalne edukacije i povećanje komunikacije između mladih i poslodavaca.

Koji stoji iza ove ideje?

CEDEM je osnovala grupa mladih ljudi, studenata Univerziteta u Beogradu, pretežno društveno-humanističkih nauka. Osnivači organizacije imaju dugodišnje iskustvo u radu civilnog društva, koje su stekli kroz bavljenje studentskim organizovanjem i realizacijom mnogobrojnih projekata u pomenutoj oblasti. Kroz dosadašnji rad organizacije, timu su se priključili ambiciozni mladi ljudi, sa željom da usavrše sopstvene kvalitete, ali i da pomognu drugima iz svog okruženja da stvore sebi šansu za kvalitetnu budućnost.

Koji je naš cilj?

Cilj Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih je poboljšanje položaja mladih u Srbiji. Ova omladinska organizacija podstiče kvalitetan razvoj mladih na teritoriji Srbije, tako što im pomaže u pronalaženju adekvatnih resursa i sistema za lično usavršavanje. Osim opšteg cilja, CEDEM je usmeren na povećanje volonterizma među mladima, podsticanje zapošljavanja i omladinskog preduzetništva, kao i kvalitetnog informisanja mladih ljudi. Za četiri godine svog postojanja CEDEM je realizovao veliki broj projekata koji su usmereni na postizanje pomenutih ciljeva.

Prijavite se na naš bilten servis.