Pajazit Pomak | CEDEM

Upravni odbor

Pajazit Pomak

Programski direktor organizacije

Pajazit Pomak je rođen 20 .09.1991. godine u Prištini. Po zanimanju je diplomirani politikolog za međunarodne odnose. Trenutno pohađa master studije SAD-a na Fakultetu političkih nauka. U toku studija pokazao je visok nivo zainteresovanosti za studentski aktivizam i organizovanje, pa je obavljao niz funkcija u Studentskom parlamentu Fakulteta političkih nauka – nekoliko puta biran je za delegate u organima Fakulteta iz redova studenata, bio je i potpredsednik Studentskog parlamenta u školskoj 2011/12, a u toku školske 2012/13 izabran je za studenta prodekana Fakulteta političkih nauka. Takođe, u toku školske 2014/15 bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo. Tokom studija ali i nakon njih, Pajazit je izuzetnu pažnju posvećivao i neformalnom obrazovanju i edukaciji, pa je učestvovao na preko 15 različitih seminara i treninga iz oblasti značajnih za lični razvoj.

Od marta 2016. godine zaposlen je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao koordinator fakultetskog Centra za karijerni razvoj studenata.

Prakse i seminari:

  • “Meet Europe in Denmark 2008/09”
  • “Karijer akademija”
  • “Seminar na temu vojne neutralnosti”
  • Stručna praksa u Narodnoj skupštini Republike Srbije u periodu od juna 2014. do juna 2015.godine

Istaknute veštine:

  • Engleski jezik (B2)
  • Liderske veštine
  • Pregovaračke veštine
  • Veštine javnog nastupa
  • Rad pod pritiskom