Ognjen Popović | CEDEM

Upravni odbor

Ognjen Popović

Izvršni direktor organizacije

Rođen 25.07.1992. u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio na Ubu.Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu upisuje 2011. godine, a završava ga u roku, 2015. godine sa prosekom iznad 9. Iste godine upisuje master studije na matičnom fakultetu, modul Političko nasilje i država. Već u srednjoškolskim danima počeo je da se bavi omladinskim aktivizmom kroz učešće u radu Kancelarije za mlade i učeničkog parlamenta. Na Fakultetu političkih nauka postaje Predsednik studentskog parlamenta, a u isto vreme postaje delegat u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu. Krajem 2013. godine sa najbližim saradnicima osniva Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Stručnu praksu obavljao je u Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda i Gradskoj opštini Voždovac, gde je trenutno angažovan. Služi se engleskim jezikom. Duži niz godina je u sportu.

Prakse i seminari:

  • Radionice o finansiranju političkih subjekata
  • Konferencija “Izazovi spoljne politike Srbije”
  • Deveti regionalni seminar politikologa: “20 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma: trajni mir ili trajni izazovi?”
  • Međunarodna konferencija: “Jugoistočna Europa i budućnost EU- suradnja između visokoškolskih institucija”
  • Konferencija “Deset godina evropske perspektive Srbije: Koliko smo blizi cilju?”

Istaknute veštine:

  • Veštine analitičkog mišljenja
  • Komunikativnost
  • Timski rad
  • Organizacione veštine
  • Interpersonalne veštine