Natalija Ristić | CEDEM

Upravni odbor

Natalija Ristić

Predsednica Upravnog odbora

Rođena 25. aprila 1992.godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i Osmu beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodna politika. U toku studija bila je veoma aktivna u studentskom organizovanju. U studentskoj organizaciji Klub za Ujedinjene nacije vršila je dužnost sekretara organizacije, a zatim je obavljala funkciju predsednika Studentskog parlamenta. Osim trenutne pozicije predsednice Upravnog odbora CEDEM-a, angažovana je u Gradskoj opštini Palilula. U slobodno vreme proučava dalekoistočnu kulturu i kineski jezik.

Prakse i seminari:

 • Tromesečna stručna praksa u Opštini Čukarica u odeljenju za nacionalne manjine 2015.
 • Praksa u kabinetu predsednika Opštine Palilula od decembra 2016.
 • “Učešće u omladinskoj politici na lokalnom nivou”
 • “Funkcije savremene države”, Hanns Seidel Stiftung
 • “Dani javnih politika”
 • Kurs “Pregovaranje za početnike”

Istaknute veštine:

 • Engleski jezik (B2)
 • Nemački jezik (B1)
 • Kineski jezik (A1)
 • Osnove poslovnog Excela
 • Izražene komunikacijske i pregovaračke veštine