Milica Borjanić | CEDEM

Članovi

Milica Borjanić

Korporativna saradnja

Rođena 07.03.1996. u Vukovaru. Završila Gimnaziju “20. Oktobar“ u Bačkoj Palanci, društveno-jezički smer. Trenutno student treće godine Fakulteta političkih nauka, smer međunarodna politika. Aktivna unutar studentske organizacije Evropski studentski forum. Tokom 2016. član humanitarnog udruženja „Humanijada“, gde je učestvovala u organizaciji samih sportskih i kulturnih događanja i saradnji sa medijima.

Prakse i seminari:

  • X regionalni seminar politikologa “Američki predsednički izbori“
  • Konferencija Sustainable Development Forum
  • Deo projekta „Multiplikacija živeti tolerantno“ građanskog fonda Panonija u saradnji sa Pastalozzi fondacijom u Švajcarskoj

Istaknute veštine:

  • Engleski jezik (C1)
  • Španski jezik (B1)
  • Copywriting
  • Pregovaranje i timski rad
  • Organizacione veštine