Katarina Sremčević | CEDEM

Članovi

Katarina Sremčević

PR

Rođena 02.06.1996. u Beranama, Crna Gora. Odrasla u Kragujevcu gde je završila Prvu Kragujevačku gimnaziju i već u tom periodu stupila u volonterske i nevladine aktivnosti. Trenutno je student novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bila je čan i koordinator medija tima učeničke organizacije Sopce, a takodje je radila u PR sektoru velikih manifestacija kao sto su Evropske univerzitetske igre, Vitez fest i slično.. Trenutno osim članstva u CEDEM-u, radi kao volonter na emisiji Dosije autora Masana Lekica.

Prakse i seminari:

  • Skola medijske pismenosti
  • Evropske univerzitetske igre
  • Vitez fest
  • Sportindeks

Istaknute veštine:

  • Engleski jezik (C1)
  • Španski jezik (A2)
  • Nemački jezik (A2)
  • Italijanski jezik (A2)
  • Odnosi s javnošću
  • Kreativno pisanje