Aleksandra Drobnjak | CEDEM

Članovi

Aleksandra Drobnjak

Logistika

Rođena 5. juna 1994. u Vrbasu. Završila je osnovnu školu u rodnom mestu, Savinom Selu, da bi potom školovanje nastavila u Pravno-poslovnoj školi u Beogradu, na smeru bankarski službenik-ogled. Fakultet političkih nauka upisuje 2013. godine, smer međunarodna politika. Kao student na razmeni, provela je jedan semester u Varšavi. Tokom studija je bila aktivna u neformalnim edukacijama, kao i u nekoliko nevladinih organizacija.

Prakse i seminari:

  • Februar –jun 2017 -Stažiranje u ISAC fondu
  • Oktobar 2016 - učesnik kursa “U.S. Foreign Policy under reconstruction”, organizator Centar za američke studije, FPN
  • Decembar 2015 – Polaznik radionice “Primenjena retorika” u okviru predmeta Retorika
  • Oktobar 2015 - Polaznik XIV generacije seminara “Primenjena diplomatija” Evropskog pokreta u Srbiji

Istaknute veštine:

  • Engleski jezik (C1)
  • Ruski jezik (A2)
  • Tehnika slepog kucanja
  • Rad u MS Office paketu
  • Korišćenje Microsoft Outlook-a